Angst in de beeldende kunst, 12 oktober 2021

Angst in de beeldende kunst, lezing door kunsthistorica Odette Breijinck
Dinsdag 12 oktober 2021, aanvang 20.00 uur
De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp.
Entree met QR-code of papieren bewijs van vaccinatie en/of herstel. Zie verder onder button RIVM-update.

In de beeldende kunst is het thema ‘Angst’ niet erg voor de hand liggend, maar is toch in veel schilderijen te herkennen. Het is interessant om te zien hoe vanaf de Oudheid tot heden dit gegeven wordt afgebeeld, hoe het wordt opgevat en of het in de loop der tijd verandert. In de mythologische vertellingen uit de Oudheid werd de personificatie van het begrip Angst (Phobos) vergezeld door zijn tweelingbroer Deimos (Paniek). In de Westerse kunst zien we angst verbeeld van Francis Bacon tot Edvard Munch, van Goya tot Picasso. Bent u bestand tegen de beelden van angst of weet u ze misschien na de lezing zelfs te waarderen?

 

Vanaf 1988 geeft kunsthistorica Odette Breijinck les aan uiteenlopende groepen belangstellenden, van 8 tot 88 jaar. Zij biedt een gevarieerd programma. Mensen leren kijken naar kunst waardoor ze beter kunnen ‘zien’ is haar grootste passie. ‘Het vertellen van verhalen over de context waarbinnen kunstwerken ontstaan, is spannend, ontroerend en mooi. Zie ook: Le Canard

 

 


Kom dichter bij Frida, 14 september 2021

Kom dichter bij Frida, lezing door Birgitte Mommers
14 september 2021 om 19.00 - 20.00 uur en 20.30 - 21.30 uur, Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp

Vanaf september zullen de lezingen weer in de zaal van de Scheppingskerk kunnen plaatsvinden. Het bezoekersaantal is echter nog gelimiteerd tot 70 personen. Daarom organiseren wij twee maal dezelfde lezing van een uur. Zodra de anderhalve meter regel vervalt zullen wij de lezingen weer als vanouds kunnen laten plaatsvinden. Zie ook de melding onder de button 'RIVM-update'.

Frida Kahlo herkent u meteen! In haar vele zelfportretten beeldt zij zichzelf af in de kleurrijke, traditionele kleding van Mexico, en benadrukt ze steevast haar zware wenkbrauwen en gezichtsbeharing.

Toch gaan haar zelfportretten, en ook andere schilderijen, verder dan alleen deze uiterlijke kenmerken. Zo verbeeldt zij regelmatig ook de relatie met Diego Rivera, die tot de bekendste schilders van Mexico hoorde. Met hem deelde zij niet alleen een artistieke passie, maar ook de idealen van de Mexicaanse revolutie. Daarnaast speelt de nationale Mexicaanse identiteit in cultuur en geschiedenis een belangrijke rol in hun werk. In het werk van Frida komt dat onder andere naar voren in symbolen die samenhangen met de Mexicaanse identiteit.

In deze lezing ontdekt u Frida’s leven en opvattingen aan de hand van haar schilderijen. Aan bod komen onder andere haar liefdesleven en haar opvattingen over haar vaderland Mexico.

Vanaf 28 mei is een tentoonstelling van haar werk en van Diego Rivera te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Deze duurt t/m 3 oktober a.s. Daarna volgt een tentoonstelling over haar in het Drents Museum in Assen.
Birgitte Mommers zal tevens aandacht aan de tentoonstelling besteden.

Birgitte Mommers (1976) is kunsthistorica en docente kunstgeschiedenis. Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in de studierichting Renaissance  en Barok, maar houdt zeer van de breedte van haar vak. Daarnaast is zij eigenaresse van
Art & Leisure.

Foto schilderij Frida Kahlo, Zelfportret met apen, 1943
Courtesy of The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and
The Vergel Foundation/INBAL-Secretaría de Cultura. ©
2021 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust,
Mexico DF c/o Pictoright Amsterdam 2021 

 


RIVM-maatregelen

Vanaf oktober 2021 is het weer mogelijk de lezingen te geven in de Scheppingskerk: 

Aanvang 20.00 uur

RIVM-verplichte maatregelen:

Vanaf september vinden de lezingen weer in de zaal van de Scheppingskerk plaats. De lezingen beginnen om 20.00 uur. Een pauze is nog niet mogelijk, wel mag men bij binnenkomst koffie of thee meenemen in de zaal. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Volgens de huidige maatregelen zullen wij u moeten vragen om de QR-code in de Corona check-app te tonen. Indien u deze niet heeft, kunt u ook een papieren bewijs van vaccinatie en/of herstel van corona laten zien.
Daarnaast is een negatief testbewijs, een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor aanvang van de lezing, ook geldig.

Voor verdere actuele mededelingen: zie onder button 'RIVM-update' op homepagina.

Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle

â˜ș Klachten? Blijf thuis
â˜ș Toilet is beperkt toegankelijk
â˜ș Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
â˜ș Hoest en nies in uw elleboog


Anish Kapoor, 8 juni 2021

8 juni 2021 Anish Kapoor, de kracht van het ontdekken
Online-lezing door kunsthistorica Sophie Tutelaers

Anish Kapoor werd in 1954 geboren in Bombay, India, maar woont en werkt sinds de jaren ’70 in Londen. Hij is een van de meest toonaangevende kunstenaars van dit moment.

Zijn werken worden tentoongesteld door internationaal gerenommeerde instituten als Tate Modern London, Grand Palais Parijs en Art Institute Chicago. Kapoor is een kunstenaar die iets te zeggen heeft, ‘een boodschap wil overdragen’ zo zegt hij zelf. Hij wil een nar zijn, iemand die met zijn werken ons prikkelt te ontdekken en te onderzoeken.
In Nederland kan zijn werk al vanaf 1997 bekeken worden in Museum De Pont in Tilburg. In zijn vroege werken spelen intens gekleurde pigmenten een grote rol. In 2017 werd het werk ‘Sky Mirror (for Hendrik)’ speciaal gemaakt voor De Pont (zie foto hierboven). Het is tevens het eerste project in de publieke ruimte in Nederland door Anish Kapoor.

Van ‘Sky Mirror’ zijn vanaf 2006 verschillende versies gemaakt. Het zijn werken van gepolijst roestvrijstaal. Ze bevinden zich voornamelijk in de publieke ruimte en spiegelen en reflecteren door hun gebogen vorm op een bijzondere manier de ruimte en de mensen en hun acties op die plek (zie foto hiernaast van Antonio Cristoforo). Door zich te verplaatsen brengt de kijker de gereflecteerde ruimte in beweging. Zoals in de drukke binnenstad van Chicago waar mensen als mieren langs Kapoors sculptuur snellen.

Zijn objecten nemen ruimtes in, openen en begrenzen deze. De objecten zorgen voor een verschuiving van het gevoel van ruimtebeleving en zintuiglijke waarneming.

 


Sophie Tutelaers (1977) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie sloot ze af met een
materiaaltechnische
studie naar schilderijen, tekeningen en aquarellen van Vincent van Gogh in de collectie van het Kröller-MĂŒller Museum. Na het behalen van haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan de Radboud Universiteit van Nijmegen geeft Sophie cursussen kunst- en architectuur­geschiedenis, lezingen rond kunsthistorische onderwerpen en begeleidt ze excursies in verschillende musea. Sinds 2013 verzorgt zij lezingen in het Noordbrabants Museum bij grote tentoonstellingen, zoals Hieronymus Bosch.

 

 

 

 

 

 

 

 


De Cisterciënzer orde, 11 mei 2021

11 mei 2021, 20.00 uur  De Cisterciënzer orde, in eenvoud en armoede de wereld veroverd
Online-lezing door historicus Saskia Poelman
De Cisterciënzer orde werd opgericht in een periode waarin de geestelijke wereld zich volop aan het ontwikkelen was. Zij zetten een tegenbeweging in tegen de macht en rijkdommen van de bestaande kloostercomplexen. Robert de Molesme stichtte Het Nieuwe Klooster, in Molesme, Frankrijk. Al snel echter zou dit Nieuwe Klooster ook te veel rijkdom vergaren door schenkingen van de Bourgondische adel. Tijd voor een radicaal experiment op het grondgebied van zijn familie in Cßteaux. Robert blijft daar niet lang, maar zijn volgelingen zetten de strijd door om in armoede te kunnen leven zoals Christus leefde. Zo ontstaat een nieuwe succesvolle beweging met een netwerk aan abdijen.
In 1115 sticht Bernardus van Fontaines een belangrijke abdij in Clairvaux. De stichter ontleent zelfs zijn naam aan die abdij: Bernard van Clairvaux.
Er komen ook kloosters voor vrouwen en de huizen verspreiden zich over heel Europa. Bij zijn dood in 1153 telde de orde al meer dan 300 abdijen, die meestal waren gevestigd in onherbergzame streken, waar men leefde onder grote ontberingen.

In deze lezing maakt u kennis met de tijd, de historische gebeurtenissen en uiteraard de belangrijkste personen en momenten uit de historie van de Cisterciënzer orde. 

Saskia Poelman werkt als docent geschiedenis op een school in het voortgezet onderwijs. Ze geeft met veel plezier en passie les. Verhalen vertellen is wat ze graag wil doen.
Daarnaast heeft Saskia een brede achtergrond in de reiswereld en erfgoedsector, waarbij ze zich heeft verdiept in onderwerpen van de prehistorie tot Koude Oorlog, Middeleeuwen tot Maatschappij van Weldadigheid, van kunstgeschiedenis tot Chinese geschiedenis.   SaskiaPoelman.nl

 


Marrakech, 13 april 2021

13 april 2021, 20.00 - 21.30 uur  Marrakech, online-lezing door kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin
Marrakech, een stad als een reis in de tijd.
De lezing is exclusief toegankelijk voor leden van de Kunstkring, aanmelden vanaf 3 april 2021, via de groene button.
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen.

Zoals de meeste Marokkaanse steden, bestaat Marrakech uit een aantal delen: de oude Medina en de Ville nouvelle. De belangrijkste moskee, Kutubiya, is tot op heden het hoogste gebouw van de stad. Het bijzondere is dat het de tweede versie is van het godshuis. De eerste is binnen enkele jaren na de voltooiing afgebroken. Waarom? Dat krijgt u te horen tijdens de lezing.

In Marrakech staat een immense paleisruĂŻne die de grootsheid van de toenmalige hoofdstad moest benadrukken. Deze was geĂŻnspireerd op het Alhambra in Granada. Marrakech is een Berberstad waar het plein Jemaa el Fna het beste van getuigt. Kortom, Marrakech is een prachtige, bijzondere en veelzijdige stad, van de traditionele soeks tot de kleurrijke Jardin Majorelle.

 

Krzysztof Dobrowolski-Onclin geeft vanaf 2006 cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis zonder zich tot een specialisme of een onderwerp te beperken. Vanaf het begin van de ‘Corona-tijd’ heeft hij zich met zijn Bureau Boeiend toegelegd op het maken van online-lezingen. Reeds eerder gaf hij lezingen voor de Kunstkring.


Belgische Meesters, 9 maart 2021

9 maart 2021
Belgische Meesters, Ensor, Delvaux, Magritte
Online-lezing door kunsthistorica Mariëlle Lassche

Mariëlle Lassche zal in deze lezing een overzicht geven van het leven en werk van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. De kunstwerken weerspiegelen de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. We zien een wisselwerking tussen internationale invloeden en lokale karakteristieken en tussen een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling in Singermuseum, Laren (te zien vanaf 26 januari tot 25 april 2021).

 


Kun
sthistorica Mariëlle Lassche geeft al vele jaren cursussen, lezingen en rondleidingen over allerlei onderwerpen uit de kunstgeschiedenis.

 

 

 

 


Culturele Golfoorlog, 9 februari 2021               

Culturele Golfoorlog, de rivaliteit tussen Qatar en Abu Dhabi, online·lezing door Michel Didier

Sinds de onafhankelijkheid in 1971 zijn de Golfstaten aan het moderniseren, maar pas sinds een jaar of twintig worden de oliedollars gebruikt om internationaal kapitaal en toerisme aan te trekken met iconische wolkenkrabbers en spectaculaire cultuurgebouwen, waarvoor westerse sterarchitecten worden aangetrokken. Tussen de emirs van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten is zelfs een heuse koude oorlog uitgebroken, die diplomatiek maar vooral cultureel wordt uitgevochten – waarbij prinsessen veelal het heft in handen nemen. De bevolking heeft niet zoveel op met die goddeloze verwestersing.

Michel Didier

Michel Didier (1960) is kunsthistoricus en heeft sinds 1987 een 800-tal artikelen en een handvol boeken geschreven over kunst, muziek, film en fotografie. Naast schilderkunst en muziek is zijn voornaamste specialisatie mecenaat en politiek: momenteel werkt hij aan een boek over Art Nouveau en nationalisme.


Op zoek naar de nieuwe Zijderoute, 12 januari 2021

Op zoek naar de nieuwe zijderoute, door Hans Luiten.

Eind 19e eeuw waagden Hongaarse, Franse, Chinese en Russische onderzoekers zich steeds verder in de onherbergzame gebieden van Centraal-Azië. Soms als ontdekkingsreizigers, soms als archeologen, maar soms ook als spionnen.

Op hun gevaarlijke reizen troffen ze verlaten nederzettingen aan. Het bleken restanten van boeddhistische steden, van islamitische moskeeën en grote karavanserais. Zij waren op een oude handelsweg gestuit: de zijderoute.

In deze lezing reizen we langs deze route. Een route die zo beroemd was dat hij werd bezongen in gedichten, in boeken en in onze eeuwen: de speelfilms. Aan de hand van een aantal fragmenten verwonderen we ons over deze verbinding tussen oost en west.  Een verhaal over Sogdische paarden, Afghaanse Boeddhabeelden, de veroveringen door Djenghis Khan, de handel in Russische slaven, de adembenemend mooie islamitische architectuur en tot slot: de Nieuwe Zijderoute van Xi Jinping.

Hans Luiten volgde verschillende studies geschiedenis. Interessegebieden zijn onder meer Amsterdam en de Zaanstreek, Turkije en het Midden-Oosten, kunstgeschiedenis en de arbeidersbeweging. Na vele jaren in politieke functies houdt hij sinds 5 jaar lezingen, geeft les, onderzoekt, schrijft en begeleidt reizen naar Turkije, Oezbekistan en andere landen.

 


2020 12 AKroeze Wandtapijten Kunsthal

100 jaar wandkleden moderne kunst, december 2020

Voor het eerst in Nederland presenteert Kunsthal Rotterdam een groots overzicht van imposante wandkleden naar ontwerpen van beroemde kunstenaars als Picasso, Le·Corbusier, MirĂł, Vasarely en Louise Bourgeois. De tentoonstelling ‘Extra Large’ belicht een periode van honderd jaar, met wandtapijten van direct na de Eerste Wereldoorlog tot nu, en ontvouwt een vrijwel onbekend aspect uit het oeuvre van veel moderne en hedendaagse kunstenaars. Zij gebruiken de eeuwenoude weeftechniek als basis voor hun textielkunst en interpreteren deze steeds opnieuw. Het grootste deel van de ruim zestig werken is vervaardigd in het historisch instituut ‘Manufacture des Gobelins’ in Parijs. De metershoge, handgeweven wandkleden zijn door hun combinatie van artistieke finesse en buitengewoon vakmanschap ongeĂ«venaard en een lust voor het oog en maken zichtbaar hoe verrassend actueel het traditionele ambacht van weven is.
De expositie ‘Extra Large’: Wandkleden is te zien t/m 3 januari 2021.

Kunsthistoricus Aldwin Kroeze is een spreker voor wie vertelling en beleving nauw samenhangen met zijn persoonlijke passies. Hij werkt als kunst- en cultuurwetenschapper voor tal van musea, kunstkringen, organisaties voor volwassenenonderwijs en vier hogescholen.  Voor deze tentoonstelling maakte hij een inleiding van 5 kwartier. Klik op de foto.

2020 12 AKroeze Wandtapijten Kunsthal