Contact

Vragen, opzeggingen, opmerkingen of reacties: gebruik dit Contactformulier. Het Contactformulier is niet bedoeld voor de inschrijving van nieuw lid.Ons bestuur


Voorzitter / PR

Ellen Cazemier

Secretaris

Frances van der Klaauw

Penningmeester

Nel Pinckaers

Coördinator lezingen

Ineke Hagen

Secretaris / Website

Heleen Bolk

Ledenadministratie

Nel Pinckaers

Coördinator exposities

Joke Larrewijn