Lid worden

Het lidmaatschap staat open voor alle belangstellenden uit Leiderdorp, Leiden en omgeving. De laagdrempelige vereniging dient zichzelf financieel te bedruipen en ontvangt geen enkele subsidie of sponsorgeld. De contributie is vooraf verschuldigd en wel over het gehele verenigingsjaar, lopend van 1 augustus tot en met 31 juli. Betaling geschiedt in één termijn. Opzeggen als lid dient vóór 1 juli schriftelijk aan de ledenadministratie te gebeuren via het Contactfomulier. Bij opzegging na 1 juli wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

De contributie bedraagt € 35,00 per persoon voor een volledig seizoen. Indien sprake is van een gezamenlijke huishouding op hetzelfde woonadres betaalt het tweede lid € 27,00. Indien van toepassing, dan ook graag volledige naam + voorletters
(en direct daarachter eventueel zijn/haar eigen e-mailadres) invullen op het Aanmeldformulier.

Als lid heeft men gratis toegang tot de maandelijkse lezing/bijeenkomst en kan men deelnemen aan andere door de Kunstkring georganiseerde activiteiten. Een verrassend en gevarieerd programma met genoeg aanknopingspunten voor nieuwe contacten. Ook ontvangt men 10x per jaar het Bulletin.
In verband met milieu en hoge portokosten sturen wij het Bulletin digitaal toe. Wanneer men na 1 maart van het lopende seizoen lid wordt, betaalt men de helft van de contributie.

De Kunstkring stelt zijn leden, die actief zijn op het gebied van beeldende kunst, regelmatig in de gelegenheid hun werk te exposeren. Zoals tot eind september 2021 in een deel van het Leiderdorps Museum.

Uw verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie en worden niet verstrekt aan andere instanties. Na ontvangst van uw Aanmeldformulier ontvangt u onze bevestiging en factuur binnen enkele dagen.
IBAN-nummer NL21 INGB 0002 7292 22 t.n.v. Kunstkring Leiderdorp te Leiderdorp.

Klik hier voor onze volledige Privacyverklaring.

Aanmeldformulier