Bulletins

Via het maandelijkse Bulletin worden de leden op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Actuele Bulletin verschijnt in de week voorafgaand aan de nieuwe dinsdagavondbijeenkomst. Kopij voor het Bulletin ruim van te voren mailen naar info@kunstkringleiderdorp·nl