9 maart 2021
Belgische Meesters, Ensor, Delvaux, Magritte
Online-lezing door kunsthistorica Mariëlle Lassche

Mariëlle Lassche zal in deze lezing een overzicht geven van het leven en werk van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. De kunstwerken weerspiegelen de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. We zien een wisselwerking tussen internationale invloeden en lokale karakteristieken en tussen een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling in Singermuseum, Laren (te zien vanaf 26 januari tot 25 april 2021).

 


Kun
sthistorica Mariëlle Lassche geeft al vele jaren cursussen, lezingen en rondleidingen over allerlei onderwerpen uit de kunstgeschiedenis.