Expo'2022_5.           Algemene Voorwaarden             . Amateur­­·Kunstenaars·Expositie-2022

Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.
Algemene Voorwaarden voor deelnemers Amateur Kunstenaars Expositie 2022

- De deelnemer bepaalt zelf wat hij/zij inzendt wat betreft technieken.
- Er geldt een maximum van twee werkstukken.
- Kunstkring gaat zorgvuldig om met alle werkstukken, maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Indien verzekering gewenst, dan dient de exposant zelf hiervoor te zorgen.
- Tijdens de tentoonstelling kan het werk ook te koop worden aangeboden.

- De expositie is op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022.
- Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp
- Expositie vindt plaats in het Atrium, een grote ruimte zonder vitrines.

- Inleveren werk + betalen op vrijdagmiddag 20 mei vanaf 14.30 tot 17.00 uur.
- Deelname kost 6 euro, gepast betalen.  (geen pin aanwezig)
- Opening van de expositie is op zaterdag 21 mei om 10.30 uur.  Familie is van harte welkom.
- Openingstijden voor publiek: zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag van 11.00-16.30 uur.
- Ophalen van de werken op zondag 22 mei vanaf 17.00 tot 18.00 uur.

Hangend werk
• dient voorzien te zijn van een degelijke lijst en/of ophangmogelijkheid
• mag niet groter zijn dan 80 x 90 cm inclusief de lijst
• achterzijde dient voorzien te zijn van achternaam en eventuele titel

Staand werk
• klein en kwetsbaar werk krijgt een plek op een grote tafel
• onderzijde dient voorzien te zijn van achternaam en eventuele titel
• groot staand werk dient een eigen sokkel te hebben

Deze expositie is een initiatief van Kunstkring Leiderdorp, Leiden en omgeving.
Informatie of wijzigingen a.u.b. via e-mail  Expositie.Kunstkring@gmail.com
of via Joke Larrewijn 06·2062·6712  of  Nel Pinckaers 071·589·9555

 


Expo'2022_4. Detailgegevens van uw werkstukken

Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.
Algemene Voorwaarden voor deelnemers Amateur Kunstenaars Expositie 2022

- De deelnemer bepaalt zelf wat hij/zij inzendt wat betreft technieken.
- Er geldt een maximum van twee werkstukken.
- Kunstkring gaat zorgvuldig om met alle werkstukken, maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Indien verzekering gewenst, dan dient de exposant zelf hiervoor te zorgen.
- Tijdens de tentoonstelling kan het werk ook te koop worden aangeboden.

- De expositie is op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022.
- Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp
- Expositie vindt plaats in het Atrium, een grote ruimte zonder vitrines.

- Inleveren werk + betalen op vrijdagmiddag 20 mei van 14.00-17.00 uur.
- Deelname kost 6 euro, graag gepast betalen.  (geen pin aanwezig)
- Opening van de expositie is op zaterdag 21 mei om 11.00 uur.  Familie is van harte welkom.
- Openingstijden voor publiek: zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag van 11.00-16.30 uur.
- Ophalen van de werken op zondag 22 mei van 17.00-18.00 uur.

Hangend werk
• dient voorzien te zijn van een degelijke lijst en/of ophangmogelijkheid
• mag niet groter zijn dan 80 x 90 cm inclusief de lijst
• achterzijde dient voorzien te zijn van achternaam en eventuele titel

Staand werk
• klein en kwetsbaar werk krijgt een plek op een grote tafel
• onderzijde dient voorzien te zijn van achternaam en eventuele titel
• groot staand werk dient een eigen sokkel te hebben

Deze expositie is een initiatief van Kunstkring Leiderdorp, Leiden en omgeving.
Informatie a.u.b. via e-mail  Expositie.Kunstkring@gmail.com
of via Joke Larrewijn 06·2062·6712  of  Nel Pinckaers 071·589·9555

Naar het Formulier 'Detailgegevens van uw werkstukken'


Expo'2022_3. Algemene Voorwaarden - Amateur Kunstenaars Expositie 2022

Nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. Er zijn reeds 100 aanmeldingen binnengekomen.
Deelnemers ontvangen in april verdere instructies.

- De expositie is op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022
- Plaats: Atrium van Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp
- Aanmelden kan tot uiterlijk 15 maart 2022, maar VOL=VOL.
- Er kunnen 80 mensen deelnemen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
   Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers, wordt een wachtlijst ingesteld.
- De deelnemers bepalen zelf wat zij inzenden.
- Er geldt een maximum van twee werkstukken.
- Voor hangend werk is de maximale grootte, inclusief lijst 80 bij 90 cm.
- Wat de te gebruiken technieken betreft gelden er geen beperkingen.
   Tekeningen, alle schildertechnieken, etsen, foto’s, textiele werkvormen, en ruimtelijk werk in keramiek, glas, hout, steen, brons.
- Er vindt geen selectie plaats.
- Werk inleveren is op vrijdagmiddag 20 mei, ophalen werk zondag na 17.00 uur.
- Deelname kost 6 euro, graag gepast betalen.
- De Kunstkring gaat zorgvuldig om met alle werkstukken, maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Bij inloting volgen in april 2022 nadere instructies.

Het is één grote ruimte, er zijn geen vitrines voor het kleinere en wat kwetsbaarder werk.
Dat zal in de openbare ruimte op grote tafels tentoongesteld worden.

Gedurende de openingstijden zijn we met veel ‘suppoosten’ aanwezig.
Tijdens de tentoonstelling kan het werk te koop worden aangeboden.

Informatie (geen aanmeldingen) a.u.b. via e-mail  Expositie.Kunstkring@gmail.com
of via Joke Larrewijn 06 2062 6712  of  Nel Pinckaers 071 589 9555

 


Expo'2022_2. Wachtlijst Amateur Kunstenaars Expositie 2022

Wachtlijst - Amateur Kunstenaars Expositie 2022

Wegens overweldigende belangstelling wordt uw inschrijving op de wachtlijst gezet, er vallen altijd eerdere meldingen uit.
Vooral staande werkstukken hebben de voorkeur.

- De expositie is op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022
- Plaats: Atrium van Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp
- Aanmelden kan tot 20 maart 2022
- Er kunnen 80 mensen deelnemen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
   Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers, wordt een wachtlijst ingesteld.
- De deelnemers bepalen zelf wat zij inzenden.
- Er geldt een maximum van twee werkstukken.
- Voor hangend werk is de maximale grootte, inclusief lijst 80 bij 90 cm.
- Wat de te gebruiken technieken betreft gelden er geen beperkingen.
   Tekeningen, alle schildertechnieken, etsen, foto’s, textiele werkvormen, en ruimtelijk werk in keramiek, glas, hout, steen, brons.
- Er vindt geen selectie plaats.
- Werk inleveren is op vrijdagmiddag 20 mei, ophalen werk zondag na 17.00 uur.
- Deelname kost 6 euro, graag gepast betalen.
- De Kunstkring gaat zorgvuldig om met alle werkstukken, maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Bij inloting volgen in april 2022 nadere instructies.

Het is één grote ruimte, er zijn geen vitrines voor het kleinere en wat kwetsbaarder werk.
Dat zal in de openbare ruimte op grote tafels tentoongesteld worden.

Gedurende de openingstijden zijn we met veel ‘suppoosten’ aanwezig.
Tijdens de tentoonstelling kan het werk te koop worden aangeboden.

Informatie (geen aanmeldingen) a.u.b. via e-mail  Expositie.Kunstkring@gmail.com

of via Joke Larrewijn 06 2062 6712 of Nel Pinckaers 071 589 9555

WACHTLIJST·FORMULIER Amateur Kunstenaars Expositie, mei 2022


Expo'2022_1. Inschrijving Amateur Kunstenaars Expositie 2022

Amateur Kunstenaars Expositie 2022  -  Inschrijving

-    De expositie is op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei 2022
-    Plaats: Atrium van Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp

-    Aanmelden kan tot 20 maart 2022
-    Er kunnen 80 mensen deelnemen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
      Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers, wordt een wachtlijst ingesteld.
-    De deelnemers bepalen zelf wat zij inzenden.
-    Er geldt een maximum van twee werkstukken.
-    Voor hangend werk is de maximale grootte, inclusief lijst 80 bij 90 cm.
-    Wat de te gebruiken technieken betreft gelden er geen beperkingen.
      Tekeningen, alle schildertechnieken, etsen, foto’s, textiele werkvormen, en ruimtelijk werk in keramiek, glas, hout, steen, brons.
-    Er vindt geen selectie plaats.
-    Werk inleveren is op vrijdagmiddag 20 mei, ophalen werk zondag na 17.00 uur.
-    Deelname kost 6 euro, graag gepast betalen.
-    De Kunstkring gaat zorgvuldig om met alle werkstukken, maar stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.
-    In april 2022 volgen nadere instructies voor degenen die zijn ingeschreven.

Het is één grote ruimte, er zijn geen vitrines voor het kleinere en wat kwetsbaarder werk.
Dat zal in de openbare ruimte op grote tafels tentoongesteld worden.

Gedurende de openingstijden zijn we met veel ‘suppoosten’ aanwezig.
Tijdens de tentoonstelling kan het werk te koop worden aangeboden.

Informatie (geen aanmeldingen) a.u.b. via e-mail  Expositie.Kunstkring@gmail.com

of via Joke Larrewijn 06 2062 6712  of  Nel Pinckaers 071 589 9555 

INSCHRIJF·FORMULIER  Amateur Kunstenaars Expositie, mei 2022


Rondleiding door historisch Leiden en de Pilgrimfathers

Rondleiding door historisch leiden en het verhaal van de Pilgrimfathers

Op dinsdag 22 en vrijdag 25 september 2020 om 10.30 uur geeft Piet de Baar een rondleiding door historisch Leiden, mede in het kader van het Jaar van de Pilgrimfathers. Deze geboren verteller en ‘wandelende encyclopedie van historisch Leiden’, neemt ons mee langs diverse bezienswaardigheden met betrekking tot de Pilgrims, maar heeft onderweg ook verhalen over diverse minder bekende panden en gebeurtenissen.

Per wandeling kunnen 10 mensen deelnemen. Kosten 5 euro p.p. Opgeven kan op de Kunstkringavond 8 september a.s. of per mail: info@kunstkringleiderdorp.nl

Dit jaar wordt herdacht dat het 400 jaar geleden is dat het schip de Mayflower vanuit Engeland naar Amerika vertrok met aan boord geloofsvluchtelingen. 50 van hen kwamen uit Leiden. In Leiden hadden zij met vele anderen jaren in ballingschap geleefd. Zij die vertrokken naar Amerika worden gezien als de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten. De presidenten Bush en Obama stammen van hen af, evenals miljoenen andere Amerikanen.


De Cisterciënzer orde, 11 mei 2021

11 mei 2021, 20.00 uur  De Cisterciënzer orde, in eenvoud en armoede de wereld veroverd
Online-lezing door historicus Saskia Poelman
De Cisterciënzer orde werd opgericht in een periode waarin de geestelijke wereld zich volop aan het ontwikkelen was. Zij zetten een tegenbeweging in tegen de macht en rijkdommen van de bestaande kloostercomplexen. Robert de Molesme stichtte Het Nieuwe Klooster, in Molesme, Frankrijk. Al snel echter zou dit Nieuwe Klooster ook te veel rijkdom vergaren door schenkingen van de Bourgondische adel. Tijd voor een radicaal experiment op het grondgebied van zijn familie in Cîteaux. Robert blijft daar niet lang, maar zijn volgelingen zetten de strijd door om in armoede te kunnen leven zoals Christus leefde. Zo ontstaat een nieuwe succesvolle beweging met een netwerk aan abdijen.
In 1115 sticht Bernardus van Fontaines een belangrijke abdij in Clairvaux. De stichter ontleent zelfs zijn naam aan die abdij: Bernard van Clairvaux.
Er komen ook kloosters voor vrouwen en de huizen verspreiden zich over heel Europa. Bij zijn dood in 1153 telde de orde al meer dan 300 abdijen, die meestal waren gevestigd in onherbergzame streken, waar men leefde onder grote ontberingen.

In deze lezing maakt u kennis met de tijd, de historische gebeurtenissen en uiteraard de belangrijkste personen en momenten uit de historie van de Cisterciënzer orde. 

Saskia Poelman werkt als docent geschiedenis op een school in het voortgezet onderwijs. Ze geeft met veel plezier en passie les. Verhalen vertellen is wat ze graag wil doen.
Daarnaast heeft Saskia een brede achtergrond in de reiswereld en erfgoedsector, waarbij ze zich heeft verdiept in onderwerpen van de prehistorie tot Koude Oorlog, Middeleeuwen tot Maatschappij van Weldadigheid, van kunstgeschiedenis tot Chinese geschiedenis.   SaskiaPoelman.nl

 


Marrakech, 13 april 2021

13 april 2021, 20.00 - 21.30 uur  Marrakech, online-lezing door kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin
Marrakech, een stad als een reis in de tijd.
De lezing is exclusief toegankelijk voor leden van de Kunstkring, aanmelden vanaf 3 april 2021, via de groene button.
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen.

Zoals de meeste Marokkaanse steden, bestaat Marrakech uit een aantal delen: de oude Medina en de Ville nouvelle. De belangrijkste moskee, Kutubiya, is tot op heden het hoogste gebouw van de stad. Het bijzondere is dat het de tweede versie is van het godshuis. De eerste is binnen enkele jaren na de voltooiing afgebroken. Waarom? Dat krijgt u te horen tijdens de lezing.

In Marrakech staat een immense paleisruïne die de grootsheid van de toenmalige hoofdstad moest benadrukken. Deze was geïnspireerd op het Alhambra in Granada. Marrakech is een Berberstad waar het plein Jemaa el Fna het beste van getuigt. Kortom, Marrakech is een prachtige, bijzondere en veelzijdige stad, van de traditionele soeks tot de kleurrijke Jardin Majorelle.

 

Krzysztof Dobrowolski-Onclin geeft vanaf 2006 cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis zonder zich tot een specialisme of een onderwerp te beperken. Vanaf het begin van de ‘Corona-tijd’ heeft hij zich met zijn Bureau Boeiend toegelegd op het maken van online-lezingen. Reeds eerder gaf hij lezingen voor de Kunstkring.


Belgische Meesters, 9 maart 2021

9 maart 2021
Belgische Meesters, Ensor, Delvaux, Magritte
Online-lezing door kunsthistorica Mariëlle Lassche

Mariëlle Lassche zal in deze lezing een overzicht geven van het leven en werk van de Belgische klassiek moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en surrealisme. De kunstwerken weerspiegelen de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van expressie in België tussen 1850 en 1950. We zien een wisselwerking tussen internationale invloeden en lokale karakteristieken en tussen een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur voor de fantasie. De lezing sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling in Singermuseum, Laren (te zien vanaf 26 januari tot 25 april 2021).

 


Kun
sthistorica Mariëlle Lassche geeft al vele jaren cursussen, lezingen en rondleidingen over allerlei onderwerpen uit de kunstgeschiedenis.

 

 

 

 


Culturele Golfoorlog, 9 februari 2021               

Culturele Golfoorlog, de rivaliteit tussen Qatar en Abu Dhabi, online·lezing door Michel Didier

Sinds de onafhankelijkheid in 1971 zijn de Golfstaten aan het moderniseren, maar pas sinds een jaar of twintig worden de oliedollars gebruikt om internationaal kapitaal en toerisme aan te trekken met iconische wolkenkrabbers en spectaculaire cultuurgebouwen, waarvoor westerse sterarchitecten worden aangetrokken. Tussen de emirs van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten is zelfs een heuse koude oorlog uitgebroken, die diplomatiek maar vooral cultureel wordt uitgevochten – waarbij prinsessen veelal het heft in handen nemen. De bevolking heeft niet zoveel op met die goddeloze verwestersing.

Michel Didier

Michel Didier (1960) is kunsthistoricus en heeft sinds 1987 een 800-tal artikelen en een handvol boeken geschreven over kunst, muziek, film en fotografie. Naast schilderkunst en muziek is zijn voornaamste specialisatie mecenaat en politiek: momenteel werkt hij aan een boek over Art Nouveau en nationalisme.