2015-04 Napoleon

‘Napoleon op St. Helena’, lezing door Patrick Buch

Met expositie van authentieke Napoleon objecten

Patrick Buch, broer van wijlen Boudewijn Büch, is naast een verwoed verzamelaar van Napoleon-objecten ook een groot kenner van de geschiedenis van ‘zijn held’.
Buch zal in zijn lezing uitvoerig ingaan op de periode dat Napoleon gevangen zat op het eiland Sint-Helena (1815-1821). Tijdens zijn ballingschap die 5,5 jaar duurde, komen we veel te weten over de Franse Keizer. De uitzichtloosheid en zijn gezondheid, die na 1817 snel achteruit ging, betekende het einde van een man die van grote invloed is geweest op Europa in de 19e eeuw. Napoleon stierf op zaterdag 5 mei 1821 en werd op Sint-Helena begraven, maar in 1840 weer opgegraven en teruggebracht naar Parijs.
Maar… of in Parijs ook daadwerkelijk het lichaam van Napoleon ligt, daarover heeft Buch een specifieke mening.

Bijzondere objecten: Tijdens de lezing zullen verschillende originele voorwerpen te zien zijn van Napoleon, zoals een reliekenkistje met overblijfselen uit het graf van Napoleon, een drinknap, een zilveren bestek en een haarlokje uit 1819.

Hermitage Amsterdam  In het jaar dat de slag bij Waterloo van 1815 in heel Europa wordt herdacht opent dit museum een tentoonstelling over o.a. Napoleon Bonaparte van 28 maart – 8 november 2015.