2016 12 NieuweKerkDelft

 

13 december 2016, ‘De kunst van het perspectief’, Delft en de architectuurschilderkunst. 

Lezing door Peter Guido de Boer

Perspectief, een kwestie van doorzien?

In het midden van de 17e eeuw woonden veel kunstenaars, wetenschappers en gezagsdragers in de stad Delft. Dit unieke multidisciplinaire gezelschap heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de architectuurschilderkunst. Ook bij Peter de Boer zelf past een brede wetenschappelijke aanpak. Zo heeft hij als kunsthistoricus zijn proefschrift aan de TU Delft verdedigd.

2016 12 NieuweKerkDelft2
Zijn studie ging over de kerkinterieurs in Delft als voorbeelden van de ontwikkeling in de architectuurschilderkunst. Als hoogtepunt van dit genre geldt het schilderij van de Nieuwe Kerk van Gerard Houckgeest met het grafmonument van Willem van Oranje. De weergave van het interieur samen met het praalgraf beteken
de in die tijd een uitdaging voor de kunstenaar om dit zo realistisch mogelijk weer te geven. Het is geen willekeurige afbeelding van een interieur, maar een zorgvuldig opgebouwd meesterwerk. 

Om dit toe te lichten komen veel vragen in deze lezing aan de orde. Hoe is dit schilderij tot stand gekomen? Speelden politieke overwegingen een rol om het grafmonument af te beelden? Waarom is dit schilderij vanuit perspectivisch oogpunt zo interessant? Op welke manier probeerde de schilder een zo ruimtelijk mogelijke voorstelling te geven?