2017 12 Abdij Moissac

Het beeld van monniken die zich in stilte aan het geloof wijden en in een georganiseerde omgeving voor een kluizenaarsbestaan kiezen, staat behoorlijk ver van ons af. Wat rest zijn interessante verhalen en een rijke geschiedenis, van onder andere de kloosterarchitectuur.
Renout Robbertz duikt samen met u in de geschiedenis van de christelijke kloosterarchitectuur en zal ingaan op de verschillende verschijningsvormen van kloosters door de eeuwen heen. Hierbij worden de gebouwen beschouwd in samenhang met de opvattingen van de kloosterorde en het tijdperk. Want de kloosters veranderden, net als de rest van de wereld, door maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende algemene smaak en nieuwe technische mogelijkheden.
In de lezing gaan we terug naar de oorsprong van het christelijke kloosterleven in het zuidoosten van het Romeinse rijk en behandelen we de regel van Benedictus van Nursia (480-547), vader van het kloosterleven in West-Europa. 2017 12 Abdij ClunyVervolgens 
komt onder andere de machtige en rijkversierde Abdij van Cluny aan bod. De bijbehorende kloosterkerk zou de grootste kerk ter wereld blijven tot de bouw van de huidige Sint Pieters-basiliek in Rome. De kloosters van de Cisterciënzers zouden veel soberder zijn dan die vanuit Cluny gesticht werden; hier ontbreken de gebeeldhouwde en fantasierijke voorstellingen helemaal. 


Renout Robbertz is in eerste instantie opgeleid tot kunstschilder. Daarna heeft hij kunstgeschiedenis gestudeerd. Kloosterarchitectuur is een van zijn specialiteiten.
Renout Robbertz