2019 03 ReneDiekstra

De lezing zal in het teken staan van het boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’.
Dit onderwerp heeft heel wat stof doen opwaaien, ook omdat het boekenweek geschenk en het essay door mannen is geschreven.
De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft dit thema echter bedoeld als ode aan het moederschap en het vrouw-zijn.

Psycholoog en auteur René Diekstra Zal hierop inhaken met zijn lezing ‘Als moeder maak je het niet meer’.
In het persoonlijk leven van vrouwen is een merkwaardige en nog te weinig opgemerkte ontwikkeling gaande. Moederschap en opvoederschap raken meer op de achtergrond.
Andere activiteiten en rollen zorgen voor meer persoonlijke ontwikkeling, sociaal aanzien en bewegingsvrijheid. Daardoor is spanning en onzekerheid ontstaan over de verdeling van tijd, aandacht en energie tussen de verschillende rollen van de vrouw.
Dit kan schuldgevoelens, gedeprimeerdheid, depressie en burn-out veroorzaken.
Kennelijk hebben vrouwen (en hun mannen) nog onvoldoende houvast om hun veranderde positie in de maatschappij op een evenwichtige en bevredigende manier in te nemen.
René Diekstra zal in zijn lezing en de daarop volgende discussie vooral aandacht besteden aan dit laatste.