2017 10 BarbaraVanDruten

ARTvertisements is gestart bij kunstenares Barbara van Druten; illustratieve digitale kunstcollages, waarin informatie en commercie samenkomen.

Sinds drie jaar bestaat ARTvertisements uit het duo Barbara van Druten en Niki Koutouras. Van Druten heeft een kunstacademie achtergrond (Maastricht en Praag) in visuele communicatie en illustratie. Koutouras is gespecialiseerd in visual marketing en heeft een retailachtergrond.

2017 10 Tafeltje

ARTvertisements wordt toegepast t.b.v. leegstaande panden, bouwprojecten, openingen, interieurs, e.d. ARTvertisements trekt op een andere manier aandacht voor een pand, project of product. ARTvertisements blijkt bij te dragen aan het behoud van een esthetische leefomgeving en snellere verhuur of verkoop. Ook ontstaat er een financieel draagvlak doordat meerdere partijen zich kunnen verbinden aan een project.

2017 10 FietstunnelProjecten die ze hebben gedaan zijn onder andere Ibis Amsterdam, Het Leidsch Singelspel, de fietstunnels die Leiden verbinden met de Leidse Ommelanden en diverse interieurs (Marcel van Dijk Architektenburo) en leegstaande panden (Breestraat Leiden).

ARTvertisements