2014-09 Trekschuit  

De trekschuit en de Haarlemmertrekvaart ‘Blauwe ader van de Bollenstreek’, lezing door Marca Bultink

In de loop van de 17de eeuw ontstond in Nederland een netwerk van trekvaartverbindingen, bedoeld voor personenvervoer tussen de steden. Volgens een vaste dienstregeling werden twee eeuwen lang miljoenen reizigers vervoerd met deze “Intercity van de Gouden Eeuw”. Leiden had maar liefst drie trekvaartverbindingen: de Vliet, via Delft naar Rotterdam, het veer naar Utrecht en de trekschuit naar Haarlem. Deze Haarlemmer Trekvaart ofwel Leidsevaart, die in 1657 werd aangelegd, verbond de steden Leiden en Haarlem met elkaar. Deze waterweg van 28 kilometer werd in amper anderhalf jaar tijd aangelegd. Dat kon zo snel doordat men deels gebruik maakte van bestaande waterlopen. Waar nodig werden nieuwe verbindingen gegraven en er werden jaagpaden aangelegd en bruggen, stallen en tolhuizen gebouwd. Sommige daarvan zijn nog steeds aanwezig. Tegen het midden van de 19de eeuw streefde de trein de trekschuit voorbij en was het gedaan met deze wijze van vervoer. De trekvaart zelf ligt echter nog altijd als een “blauwe ader” in het landschap. De Hillegomse schrijfster Marca Bultink zal tijdens deze lezing aan de hand van vele afbeeldingen vertellen hoe de trekvaart werd aangelegd en welke effecten deze verbinding had op het gebied tussen Leiden en Haarlem. Daarnaast zal zij ingaan op de gang van zaken bij het trekschuitbedrijf, op de rol van de trekschuit in maatschappij en literatuur.

2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor het thema Op reis te kiezen.