Het prille begin: De Kunstkring Leiderdorp is op 17 november 1981 opgericht. Voorafgaand aan de oprichting is heel wat vergaderd, gewikt en gewogen om het de creatieve en kunstminnende Leiderdorpers zo goed mogelijk naar de zin te maken.

In het Leiderdorps Weekblad van 11 februari 1981 stond ‘Trees Klijn is gestart’ en daaronder cursief ‘Al 100 belangstellenden voor de Kunstkring Leiderdorp’. Bedoelde start was een tentoonstelling van Trees in het Leiderdorpse gemeentehuis, een serie etsen, in combinatie met een collectie sieraden van de Haarlemse edelsmit Sylvia Blickman.

Mede op initiatief van de toenmalige wethouder Irma Gehner hebben Ans en Piet Kunst, de taak op zich genomen na te denken over de vraag hoe een Kunstkring concreet vorm zou kunnen krijgen. Uiteindelijk werd op 17 november 1981 in de Muzenhof de Kunstkring Leiderdorp opgericht.

De hoofddoelstelling van de Kunstkring was (en is nog steeds) ‘Het bevorderen van kunst en cultuur in Leiderdorp’.
Hoe vulde de Kunstkring deze doelstelling door de jaren heen in?

– De Kunstkring was nauw betrokken bij de organisatie van een reeks tentoonstellingen in het gemeentehuis, de Muzenhof en Leythenrode.

– Er werden ‘open huis’-avonden gehouden.

– De Kunstkring onderhield nauwe contacten met de gemeente Leiderdorp. In juli 1982 besloot de gemeenteraad de Kunstkring op te nemen in het sociaal-culturele programma 1983.

– In oktober 1982 stelde de Kunstkring zich voor aan alle basisscholen van Leiderdorp om haar doelstelling ‘speciale, de kunstzin bevorderende activiteiten voor de jeugd te organiseren’ invulling te geven. In 1988 is uit dit initiatief de ‘Werkgroep Kunstzinnige Vorming Basisonderwijs’ voortgekomen.

– Met de ludieke activiteit ‘Geef Leiderdorp Meer Kleur’ werden sombere plaatsen in het dorp met medewerking van scholieren fleurig beschilderd.

– In 1982 en 1983 voert de Kunstkring overleg met de stichting De Hollandsche Tuyn. Deze stichting wil het pand met deze naam overnemen van de gemeente om het te restaureren en te exploiteren. De optie is een Cultureel Centrum op te richten, met op de begane grond een café en een restaurant en op de eerste verdieping ateliers en een Oudheidkamer. Voor de Kunstkring ontstaat de mogelijkheid om binnen deze opzet een vaste ontmoetingplaats te verwerven. Op 12 december 1983 organiseert de Kunstkring voor het eerst een lezing in de opgeknapte Hollandsche Tuyn. Burckhart Söll, beeldend kunstenaar en componist, spreekt over de relatie tussen beeldende kunst en muziek. Vanaf dat moment wordt de Hollandsche Tuyn de vaste plek voor de bijeenkomsten van de Kunstkring.

– Het Artistiek Café dat nu een van de hoofdactiviteiten van de Kunstkring is, is gestart in het seizoen 1984-1985. Op 10 september 1984 werd de reeks geopend met een avond over de Kunst- en Cultuurnota die de gemeente aan het voorbereiden was. Het Artistiek Café is tot 1992 gehouden in de Hollandsche Tuyn.

Daarna was Wik van den Wijngaard de gastheer in Partycentrum het Oude Dorp tot hij eind 2003 met pensioen ging. Vanaf januari 2004 is het Artistiek Café gehuisvest bij Theater Toverlei, eerst vijf jaren aan de Hoogmadeseweg en sinds 2009 in De Sterrentuin.

Het Artistiek Café is in toenemende mate een succesformule. Het succes is zo groot dat de Kunstkring eind 2010 (bij ruim 200 betalende leden) tijdelijk een ledenstop moest instellen om te voorkomen dat de accomodatie voor het Artistiek Café ontoereikend werd.

– In 1984 kwam in de Hollandsche Tuyn ruimte beschikbaar voor de inrichting van de Oudheidkamer. In samenwerking met het gemeentebestuur en stichting Hollandsche Tuyn opent de Kunstkring op 13 december 1985 het mini-museum. In 1989 maakt de Oudheidkamer zich los van de Kunstkring. Thans is de opvolger van de Oudheidkamer, het Leiderdorps Museum, gehuisvest in De Sterrentuin, de locatie waar ook het Artistiek Café plaatsvindt.

– In 1985 besloot de Kunstkring een eigen tijdschrift te gaan uitgeven met de sprekende naam ‘Kunstkreet’.

Er verschenen drie afleveringen in de jaren 1985-1986.
In 1986 is de ‘Kunstkreet’ opgevolgd door het huidige maandelijkse Bulletin.

Bestuursleden die naast de eerdergenoemde Ans en Piet Kunst en Trees Klijn een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de groei en bloei van de Kunstkring in de loop der tijd zijn: Hans Schimmel †2002, Dick Meiners, Loek Straman, Leny Steijger †2016, Riek·Horstink †2017, Tineke Blans †2013, Mieke Bakker.