2019 05 LdorpMuseum  

Op vrijdagmiddag 24 mei om 14.00 uur geeft Bob Reidsma, voorzitter van het Leiderdorps Museum, speciaal voor leden van onze Kunstkring een rondleiding door deze bijzondere tentoonstelling. Max. 15 personen, kosten 3 euro.

Het museum is gevestigd in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp.
Rondleiding zal ongeveer een uur duren. U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de lezing van 14 mei bij Nel Wijsman. Betalen graag met gepast geld.
Eventueel via e-mail  info@kunstkringleiderdorp.nl

De tentoonstelling ‘Nieuw Licht op Leithon’ belicht het ontstaan van het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp en laat tevens zien hoe de bewoners van Leithon van de 6e tot in de 9e eeuw na Chr. daar woonden. Wie waren de bewoners van Leithon? Hoe zagen zij eruit en hoe kleedden zij zich?
Hoe zag het landschap er 1300 jaar geleden uit? Hoe zagen hun woningen in deze nederzetting eruit? Wat verbouwden en aten zij? Waarvan leefden zij? Wat geloofden zij? Wat betekende de komst van het Christendom en kerstening? En tot slot: welke factoren waren verantwoordelijk voor het plotselinge einde van Leithon? Op deze en andere vragen geeft de tentoonstelling een antwoord.