2018 04 GlazenKoets

24-04-2018, 20.15 uur

Oranjelezing in de Scheppingskerk,

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

Koningsdag en de Rituelen & Symbolen
van het huis Oranje-Nassau,
lezing door Thijs van Leeuwen

I.s.m. Oranjevereniging Leiderdorp
Toegang vrij. Lezing duurt één uur.

In deze lezing over Koningsdag en het ontstaan daarvan gaat Thijs van Leeuwen in op de rituelen en symbolen van ons vorstenhuis sinds het ontstaan van ons Koninkrijk in 1815.
Hij schenkt aandacht aan inhuldigingen, koninklijke doop-, huwelijks- en begrafenis-plechtigheden en de opening van de Staten Generaal. 2018 04 MilitairDe koninklijke stoet op Prinsjesdag passeert de revue, waarbij een rol is weggelegd voor het Koninklijk Staldepartement met zijn koetsen en rijtuigen en in livrei gestoken koetsiers, postiljons en lakeien en de koninklijke garderegimenten.

Tevens aandacht voor de heraldische symbolen van het Huis Oranje-Nassau, zoals het koninklijk- en het rijkswapen, de koninklijke vlag en de onderscheidingsvlaggen van de overige leden van het Koninklijk Huis.

Thijs Van Leeuwen is expert op het gebied van koninklijk en militair ceremonieel. Hij is tevens auteur van een aantal boeken, waaronder ‘Pracht en Praal op Prinsjesdag’ en ‘De·Gouden Koets’. Bij de gemeente Den Haag werkte Thijs van Leeuwen jarenlang als projectleider Koninklijke Residentie, waar hij zich met grote toewijding inzette om het koninklijk-ceremonieel rond Prinsjesdag toegankelijker te maken voor het publiek.