RIVM maatregelen

RIVM-verplichte maatregelen:

Vanaf september zullen de lezingen weer in de zaal van de Scheppingskerk kunnen plaatsvinden. Wel zal het bezoekersaantal nog gelimiteerd zijn tot 70 personen. Dit betekent dat tweemaal dezelfde lezing van een uur gehouden zal worden. Keuze uit tijdsblok 19.00 – 20.00 uur of 20.30 – 21.30 uur. De tussenliggende tijd is nodig om de stoelen te reinigen en de zaal te luchten.
Zodra de anderhalve meter regel vervalt, kunnen de lezingen als vanouds beginnen om 20.15 uur en zal de zaal open zijn vanaf 19.30 uur.
Daarnaast zullen wij de dan geldende RIVM-regels blijven volgen.

Op de foto van de grote zaal ziet u dat de stoelen 1,5 meter van elkaar staan. Soms twee naast elkaar voor gezinsleden.
Helaas is het nu nog niet toegestaan een pauzemoment in te lassen. Wel denken wij dat contact met elkaar, op gepaste afstand, mogelijk zal zijn.

Om de bezoekersaantallen goed af te stemmen zal het nodig zijn dat u zich aanmeldt voor het tijdstip van uw keuze. Informatie hierover in ons maandelijkse bulletin.
Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten.

Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle
☺ Klachten? Blijf thuis
☺ Toilet is beperkt toegankelijk
☺ Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
☺ Houd 1,5 meter afstand van anderen
☺ Hoest en nies in uw elleboog

2020 08 Kerkzaal Corona Stoelen