RIVM maatregelen

RIVM-verplichte maatregelen:

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19 zullen vanaf september 2021 de lezingen weer in de zaal van de Scheppingskerk plaats kunnen vinden.
Uiteraard zal dit volgens RIVM-regels gebeuren.
Indien op dat moment de lezingen nog niet voor een groot gezelschap kunnen plaatsvinden, zullen wij overgaan tot het organiseren van twee lezingen per avond voor ongeveer 70 bezoekers.

Op de foto van de grote zaal ziet u dat de stoelen 1,5 meter van elkaar staan. Soms twee naast elkaar voor gezinsleden. In dat geval zullen ±·70·mensen tegelijk een lezing kunnen bijwonen: van 19.00 – 20.00 uur en van 20.30 – 21.30 uur. De tussenliggende tijd is nodig om de stoelen te reinigen en de zaal goed te ventileren. Helaas is het niet toegestaan een pauzemoment in te lassen. Wel denken wij dat contact met elkaar, op gepaste afstand, mogelijk zal zijn.

Om de bezoekersaantallen goed af te stemmen zal het ook dan nodig zijn dat u zich aanmeldt voor het tijdstip van uw keuze.
Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten.
Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle
☺ Klachten? Blijf thuis
☺ Toilet is beperkt toegankelijk
☺ Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
☺ Houd 1,5 meter afstand van anderen
☺ Hoest en nies in uw elleboog

2020 08 Kerkzaal Corona Stoelen