RIVM maatregelen

RIVM-verplichte maatregelen:
De lezingen worden online gegeven:
Aanvang 20.00 uur, incidenteel 19.00 uur, tijdsduur ± 90 minuten

Aanmelden vooraf via deze website, vanaf 10 dagen vóór de lezing

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19 zullen op een gegeven moment de lezingen weer in de zaal plaats kunnen vinden.
Uiteraard zal dit volgens RIVM-regels gebeuren.

Op de foto van de grote zaal ziet u dat de stoelen 1,5 meter van elkaar staan. Soms twee naast elkaar voor gezinsleden. Dat betekent dat ±·70·mensen tegelijk een lezing kunnen bijwonen. Ons gemiddelde bezoekersaantal is ongeveer 130. Daarom zal op één avond twee maal een lezing van een uur worden gehouden: van 19.00 – 20.00 uur en van 20.45 – 21.45 uur. De tussenliggende tijd is nodig om de stoelen te reinigen en de zaal goed te ventileren. Helaas is het niet toegestaan een pauzemoment in te lassen. Wel denken wij dat contact met elkaar, op gepaste afstand, mogelijk zal zijn.

Om de bezoekersaantallen goed af te stemmen zal het ook dan nodig zijn dat u zich aanmeldt voor het tijdstip van uw keuze.
Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten.
Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle
☺ Klachten? Blijf thuis
☺ Toilet is beperkt toegankelijk
☺ Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
☺ Houd 1,5 meter afstand van anderen
☺ Hoest en nies in uw elleboog

2020 08 Kerkzaal Corona Stoelen