2020 09 Corona update

Nog steeds geldende RIVM-maatregelen

Fysieke bijeenkomst is geannuleerd,

gezien beperking 30 pers. in de zaal.

Daarvoor bieden wij u nu een
uitgebreide online·lezing aan.

Aanmelden vooraf via deze website,
vanaf 10 dagen vóór de lezing.

Beste leden van Kunstkring Leiderdorp,

2020 08 Kerkzaal Corona Stoelen

In september hadden wij voor het eerst ervaring opgedaan met het organiseren van onze Kunstkringavond volgens de RIVM-coronaregels. In verband met het toegestane aantal personen (destijds 100·personen) in de zaal werd de lezing twee keer gehouden. De avond verliep gestroomlijnd. Ieder hield zich aan de regels en was tevreden over de genomen maatregelen.
In de grote zaal staan de stoelen 1,5 meter van elkaar.
Soms twee plaatsen naast elkaar voor gezinsleden.

Per 29 september 2020 geldt echter een maximum van 30 personen in de zaal.
Gedeeltelijke lockdown is nogmaals bevestigd op 19 november.
Twee keer een lezing houden op een avond is geen optie meer.
Daarvoor in de plaats bieden wij u een uitgebreide online·lezing aan van 20.00-21.30 uur (met halverwege een korte pauze)
In dit geval kunnen maximaal 100 leden deelnemen via Zoom.

Voor iedere lezing dient u zich vooraf aan te melden via de gele button op deze website, zichtbaar vanaf 10 dagen vóór de bijeenkomst.
Wij hopen met u dat fysieke bijeenkomsten spoedig weer toegestaan zijn.

Het Bestuur van Kunstkring Leiderdorp


Alleen samen houden we het coronavirus onder controle

☺ Klachten? Blijf thuis2020 03 Corona Smiley
☺ Toilet is beperkt toegankelijk
☺ Garderobe is niet toegankelijk, neem uw jas mee in de zaal.
☺ Houd 1,5 meter afstand van anderen
☺ Hoest en nies in uw elleboog