Bulletins

Via het maandelijkse Bulletin worden de leden op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Actuele Bulletin verschijnt in de week voorafgaand aan de nieuwe dinsdagavondbijeenkomst. Kopij voor het Bulletin ruim van te voren mailen naar info@kunstkringleiderdorp·nl

November 2020

Parijs als kunstmagneet

Lezing Peter Wagemakers

Juni 2020

Mei 2020

September 2020

Juni 2020

Mei 2020

September 2020

Juni 2020

Mei 2020