Bestuur


Voorzitter2017 10 Bestuur 2017

Ellen Cazemier

Secretaris
Thea de Sitter, 071 5421751
Frances van der Klaauw
E·mail: info@kunstkringleiderdorp·nl

Penningmeester
Nelly Pinckaers

Ledenadministratie
Nel Wijsman

Coördinator lezingen/presentaties
Ineke Hagen

PR & Website
Frank.Soeters

Coördinator expositie/vitrine
Nel Wijsman